ОБОВ’ЯЗКИ

Голови Комітету, заступників Голови Комітету,

секретаря Комітету та голів підкомітетів

 

 

Голова Комітету

 

1. Здійснює загальне керівництво роботою Комітету і координує його діяльність з питань, віднесених до предмета відання Комітету.

2. Організовує роботу Комітету і головує на його засіданнях.

Під час головування на засіданнях Комітету:

-      керує загальним ходом засідання;

-      надає слово для виступу;

-      проводить голосування й оголошує його результати;

-      підписує протокол і стенограму засідання Комітету;

-      забезпечує виконання організаційних заходів щодо ведення засідання.

3. Пропонує розклад засідань Комітету.

4. Схвалює проект порядку денного засідання Комітету. Організовує повідомлення членів Комітету про проведення чергового засідання Комітету та його порядок денний. Скликає позачергові засідання Комітету.

5. Вносить пропозиції Комітету щодо затвердження функціональних обов’язків Голови Комітету, першого заступника та заступників Голови Комітету, секретаря Комітету та голів підкомітетів.

6. Забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами, щодо яких Комітет визначено головним, та їх підготовку на розгляд Верховної Ради України.

7. Забезпечує підготовку висновків Комітету щодо здійснення антикорупційної експертизи законопроектів та їх вивчення на предмет відповідності антикорупційному законодавству.

8. Надсилає своїм заступникам, завідувачу секретаріату Комітету законопроекти та інші документи і матеріали, що надійшли до Комітету, для розгляду і підготовки пропозицій.

9. Інформує членів Комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до Комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності Комітету.

10. Розглядає адресовані Комітету листи та запити на інформацію.

11. Погоджує пропозиції членів Комітету та секретаріату Комітету щодо розгляду на його засіданні звернень громадян і юридичних осіб, запитів на інформацію.

12. Доповідає Верховній Раді України про роботу Комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію Комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях.

13. Організовує взаємодію Комітету з підрозділами Апарату Верховної Ради України.

14. Підписує прийняті Комітетом акти.

15. Представляє Комітет у відносинах з Головою Верховної Ради України та його заступниками, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями.

16. Інформує відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях Комітету.

17. Забезпечує складання плану роботи Комітету на відповідну сесію та організовує підготовку звіту про роботу Комітету за відповідну сесію (скликання).

18. Організовує роботу щодо виконання рішень Комітету та інформує членів Комітету про хід їх виконання.

19. Надає доручення з організаційних питань першому заступнику та заступникам Голови Комітету, секретарю Комітету і головам підкомітетів.

20. Запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі Комітету та утворюваних ним робочих груп.

21. Веде за дорученням Голови Верховної Ради України прийом громадян відповідно до встановленого графіка.

22. У разі своєї відсутності, виконання обов’язків Голови Комітету доручає першому заступнику, а у разі відсутності першого заступника – одному із своїх заступників.

23. Здійснює інші повноваження, передбачені законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про запобігання корупції», Регламентом Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

 

 

 

Перший заступник Голови Комітету Савчук Ю. П.

 

1. У разі відсутності Голови Комітету виконує його обов’язки.

2. Координує:

1) роботу Комітету з питань аналізу практики застосування законів з питань запобігання і протидії корупції у діяльності державних органів та їх посадових осіб, моніторингу стану боротьби з корупцією в Україні, необхідності внесення змін до чинного антикорупційного законодавства;

2) діяльність підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції.

3. Організовує роботу щодо:

1) взаємодії Комітету з:

-      Рахунковою палатою;

-      Міністерством юстиції України;

-      Національним агентством з питань запобігання корупції;

-      Національним антикорупційним бюро України;

2) контролю за виконанням Державного бюджету України з питань, віднесених до предмету відання Комітету.

4. Розглядає адресовані Комітету звернення громадян і юридичних осіб.

5. Бере участь у підготовці проектів плану роботи та звітів про роботу Комітету.

6. За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

7. Координує діяльність підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції.

 

Заступник Голови Комітету Чумак В. В.

 

1. За дорученням Голови Комітету у разі його відсутності та відсутності першого заступника Голови Комітету веде засідання Комітету та виконує функції Голови Комітету.

2. Координує:

1) роботу Комітету з питань:

-      правового статусу спеціально уповноважених органів у сфері запобігання і протидії корупції;

-      діяльності інших правоохоронних та державних органів в частині їх повноважень у сфері запобігання і протидії корупції

-      імплементації міжнародних рекомендацій та вимог у сфері запобігання і протидії корупції у чинне антикорупційне законодавство;

2) діяльність підкомітетів з питань:

-      правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції;

-      з питань міжнародного співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства.

3. Організовує роботу щодо взаємодії Комітету з:

-      Генеральною прокуратурою України;

-      Міністерством внутрішніх справ України;

-      Міністерством оборони України;

-      Службою безпеки України;

-      міжнародними урядовими інституціями та неурядовими організаціями.

4. Розглядає адресовані Комітету звернення громадян і юридичних осіб.

5. Бере участь у підготовці проектів звітів про роботу Комітету.

6. За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

 

Заступник Голови Комітету

 

1. За дорученням Голови Комітету у разі його відсутності та відсутності першого заступника Голови Комітету веде засідання Комітету та виконує функції Голови Комітету.

2. Координує:

1) роботу Комітету з питань:

-      формування та реалізації антикорупційної політики;

-      проведення моніторингу стану виконання плану дій з реалізації Антикорупційної стратегії;

2) діяльність підкомітетів з питань:

-      антикорупційної політики;

-      контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування;

-      контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами.

3. Організовує роботу щодо взаємодії Комітету з:

-      органами державної влади та місцевого самоврядування;

-      юридичними особами публічного права.

4. Розглядає адресовані Комітету звернення громадян і юридичних осіб.

5. Бере участь у підготовці проектів звітів про роботу Комітету.

6. За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

 

Заступник Голови Комітету Попов І. В.


1. За дорученням Голови Комітету у разі його відсутності та відсутності першого заступника Голови Комітету веде засідання Комітету та виконує функції Голови Комітету.

2. Координує:

1) роботу Комітету з питань:

-      запобігання і протидії корупції;

-      запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

-      фінансового контролю щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-      правил етичної поведінки на публічній службі;

-      відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

2) діяльність підкомітету з питань запобігання і протидії корупції.

3. Організовує роботу щодо взаємодії Комітету з:

-      Міністерством юстиції України;

-      Національним агентством з питань запобігання корупції (в частині здійснення фінансового контролю);

-      Державною фіскальною службою України.

-      органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами публічного права (в частині дотримання вимог законодавства щодо фінансового контролю, запобігання конфлікту інтересів, обмежень щодо сумісництва тощо).

4. Розглядає адресовані Комітету звернення громадян і юридичних осіб.

5. Бере участь у підготовці проектів звітів про роботу Комітету.

6. За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

 

Заступник Голови Комітету Береза Б. Ю.


1. За дорученням Голови Комітету у разі його відсутності та відсутності першого заступника Голови Комітету веде засідання Комітету та виконує функції Голови Комітету.

2. Координує:

1) роботу Комітету:

-      щодо участі у проведенні „години запитань до Уряду”;

-      в частині підготовки та організації круглих столів, конференцій та слухань у Комітеті;

2) діяльність підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством;

3. Організовує роботу щодо взаємодії Комітету з:

-      Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

-      судами загальної юрисдикції;

-      громадськими об’єднаннями;

-      міжнародними неурядовими організаціями.

4. Розглядає адресовані Комітету звернення громадян і юридичних осіб.

5. Здійснює контроль за розглядом державними органами та органами місцевого самоврядування листів Комітету стосовно звернень, що надійшли до Комітету.

6. Бере участь у підготовці проектів звітів про роботу Комітету.

7. За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

 

Секретар Комітету Добродомов Д. Є.


1. Безпосередньо організовує роботу Комітету щодо підготовки проектів:

-      плану роботи Комітету;

-      плану-графіка робіт над законопроектами;

-      розкладу засідань Комітету;

-      порядку денного засідання Комітету;

-      звітів про роботу Комітету.

2. Підписує протоколи засідань комітету.

3. Організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться Комітетом, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів.

4. Веде облік засідань Комітету та присутніх на засіданнях.

5. Контролює виконання рішень Комітету та забезпечення членів Комітету, запрошених на засідання Комітету (наради) осіб необхідними документами і матеріалами.

6. Контролює виконання планів роботи Комітету.

7. Бере участь у роботі щодо висвітлення діяльності Комітету на веб-сайті Комітету та веб-порталі Верховної Ради України, у газеті „Голос України”, інших засобах масової інформації.

9. За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

 

Голова підкомітету


1.    Організовує роботу підкомітету і головує на його засіданнях.

2.    Розподіляє обов’язки між членами підкомітету.

3.    Забезпечує за дорученням Голови Комітету підготовку законопроектів на розгляд Комітету.

4.    Інформує Комітет про прийняті підкомітетом рішення та здійснену ним роботу.

5.    Підписує протоколи засідання підкомітету, рішення, прийняті підкомітетом.

6.    Вносить прийняті на засіданні підкомітету пропозиції для розгляду на засіданні Комітету.

7.    Бере участь у підготовці проектів звітів про роботу Комітету.

8.    За дорученням Голови Комітету здійснює інші повноваження.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку