ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету Верховної Ради

України з питань антикорупційної

політики від 12 березня 2020 р.,

протокол № 31

 

РЕГЛАМЕНТ

розгляду Комітетом проектів нормативно – правових актів

 

1.              При здійснені законопроектної функції Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (далі – Комітет) керується статтею 89 Конституції України, статтями 12, 15, 16, 38 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, статтею 55 Закону України «Про запобігання корупції», Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання».

 

2.              Комітет розглядає проекти нормативно – правових актів (далі – проект акта) згідно статті 93 Регламенту Верховної Ради України, статті 55 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України:

-  як визначений головним з підготовки і попереднього розгляду -          (індекс 1);

- з підготовки висновку щодо відповідності вимогам  антикорупційного  законодавства (антикорупційна експертиза) проекту нормативно – правового акта, у якому вносяться зміни до законодавчих актів, віднесених до предмета відання комітету - (індекс 2);

- з підготовки висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного  законодавства (антикорупційна експертиза)- (індекс 3).

 

3. Строки розгляду проектів актів визначаються відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України:

- проекти актів, де Комітет визначено головним з підготовки і попереднього розгляду (індекс 1) - у 30-денний строк, але не раніше надходження висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України;

- проекти актів щодо яких готується експертний висновок на відповідність вимогам антикорупційного  законодавства (антикорупційна експертиза) - (індекс 2 та 3) – у 21-денний строк.

 

4. Проекти нормативно – правових актів, які надіслані Комітетові в установленому порядку, реєструються секретаріатом Комітету з урахуванням зазначеної у пункті 2 цього Регламенту індексації і передаються керівнику секретаріату для доповіді Голові Комітету.

Проекти нормативно – правових актів з відповідними дорученнями невідкладно передаються керівником секретаріату Комітету (або його заступником) – безпосередньому виконавцю (далі - відповідальний виконавець) з попередньою відміткою у реєстраційних документах.

 

5. Відповідальний виконавець:

 -   у день отримання проекту нормативно – правового акта тиражує (надсилає електронною поштою) членам Комітету (за наявності відповідного доручення);

  - у визначений керівником  секретаріату Комітету (або його заступниками) строк готує відповідний проект експертного висновку щодо відповідності проекту акта вимогам антикорупційного законодавства (антикорупційна експертиза);

- у разі необхідності в процесі підготовки експертного висновку проводить додаткові консультації щодо норм законопроекту із суб'єктом права законодавчої ініціативи, компетентними органами влади та/або органами місцевого самоврядування, експертами тощо, інформує про позицію таких осіб керівника секретаріату Комітету та Голову Комітету. 

 

6. Відповідність проекту акта вимогам антикорупційного законодавства (антикорупційна експертиза), визначається за результатами співставлення положень проекту акта з нормами законодавчих актів України, зокрема, Законами України «Про запобігання корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання та протидію, легалізації відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму», «Про Національне антикорупційне бюро України» та відповідно до предмета правового регулювання проекту акта.

Проекти актів також вивчаються на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства (антикорупційна експертиза) за методологією, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 1395/5.

 

7. Проект висновку Комітету щодо проекту нормативно-правового акта  оформлюється відповідальним виконавцем у формі проекту рішення Комітету.

Проект рішення має містити:

-                 висновок щодо відповідності (невідповідності) проекту акта вимогам антикорупційного законодавства або щодо наявності корупціогенних факторів (ризиків);

-                 стислий виклад позицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, експертів щодо відповідного проекту акта - у разі надходження таких позицій;

-                 у разі виявлення невідповідності проекту акта вимогам антикорупційного законодавства та/або наявності корупціогенних факторів - обґрунтування конкретної норми (норм) проекту акта, яка не відповідає нормам антикорупційного законодавства та/або містить корупціогенні фактори;

-                 пропозиції щодо усунення виявлених невідповідностей у проекті акта або обґрунтування неможливості усунення таких недоліків;

-                 узагальнюючу рекомендацію щодо подальшого розгляду проекту акта (ухвалення, відхилення, повернення на доопрацювання тощо).

 

8. У разі, якщо при підготовці проекту рішення Комітету у проекті акта виявлено невідповідність вимогам антикорупційного законодавства та/або корупціогенні фактори, секретаріат Комітету повідомляє про це суб'єкта права законодавчої ініціативи та запрошує його до участі у засіданні Комітету для розгляду відповідного проекту акта.

 

9.  Висновок Комітету щодо проекту акта оформлюється відповідальним виконавцем за відповідними зразками (додаються до цього Регламенту) на офіційних бланках Комітету.

 

10.  Висновок Комітету щодо проекту акта надсилається за призначенням:

   - Головному організаційному управлінню (щодо проектів, у яких Комітет визначено головним з підготовки і попереднього розгляду (індекс 1));

  - комітету, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду (індекси 2 та 3);

- суб'єктам права законодавчої ініціативи (на їх вимогу).                                                                 

 

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Правова база діяльності Комітету”