06 листопада 2019, 14:31

Предмети відання підкомітететів

Керуючись положеннями статей 37, 38 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет 6 листопада 2019 року (протокол № 17) вирішив створити із складу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики:

 

I. Підкомітет з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Ткаченко О.М.

2. Члени підкомітету – Шинкаренко І.А., Кабаченко В.В., Мошенець О.В., Красов О.І., Славицька А.К., Радіна А.О., Юрчишин Я.Р.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу практики застосування Закону України «Про запобігання корупції»:

У сфері діяльності Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У діяльності інших правоохоронних і державних органів в частині їх повноважень у сфері запобігання та протидії корупції.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

 

 

II. Підкомітет з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Сюмар В.П.

2. Член підкомітету – Бурміч А.П., Радіна А.О., Юрчишин Я.Р.

3. Віднести до його компетенції питання:

Аналіз практики застосування Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія)» - в частині формування та реалізації антикорупційної політики.

Узагальнення виконання та реалізації органами державної влади та місцевого самоврядування антикорупційних програм, інших заходів, спрямованих на запобігання корупції.

Взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо контролю за застосуванням органами державної влади і місцевого самоврядування законодавства у сфері запобігання конфлікту інтересів.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

 

III. Підкомітет з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Шинкаренко І.А.

2. Члени підкомітету – Мошенець О.В., Ткаченко О.М., Кабаченко В.В.

3. Віднести до його компетенції питання:

Аналіз запобігання корупції у сфері банківської діяльності, небанківських фінансових установ (суб’єктів) страхової діяльності та діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Аналіз запобігання корупції у агропромисловому, паливно-енергетичному комплексах при залученні міжнародних інвестицій та матеріально-технічної допомоги.

Співробітництво з питань антикорупційної політики з міжнародними не урядовими організаціями, бізнес-асоціаціями щодо залучення інвестицій та матеріально-технічної допомоги. Організація та підготовка спільних заходів (конференцій, круглих столів), які проводяться у Комітеті або за його участю.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

 

IV. Підкомітет з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Поляков А.Е.

2. Члени підкомітету – Янченко Г.І., Стернійчук В.О., Іванісов Р.В., Красов О.І.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу практики:

Виконання та реалізації центральними органами виконавчої влади Антикорупційних програм у сфері оборонно-промислового комплексу в частині вжиття заходів щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків:

При реалізації схваленої Урядом Стратегії розвитку оборонно- промислового комплексу України на період до 2028 року.

При здійсненні координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення та формування проекту основних показників державного оборонного замовлення.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

 
 

V. Підкомітет з питань взаємодії з громадянським суспільством та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Чорний В.І.

2. Члени підкомітету –  Бурміч А.П., Славицька А.К.,  Стернійчук В.О., Іванісов Р.В.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу та узагальнення:

Дотримання антикорупційного законодавства у сфері додержання прав та свобод людини і громадянина.

Практики застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України в частині відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією.

Взаємодія із громадянськими об’єднаннями. Організація та підготовка спільних заходів (конференцій, круглих столів), які проводяться у Комітеті або за його участю.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

 

VI. Підкомітет з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Жмеренецький О.С.

2. Члени підкомітету –  Красов О.І., Янченко Г.І., Одарченко А.М.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу та узагальнення:

Законодавчого забезпечення впровадження цифрових технологій та використання публічних даних для моніторингу та виявлення корупційних ризиків.

Запобігання антикорупційним ризикам при реалізації своїх повноважень органами державної влади в сфері цифрових технологій, телекомунікацій та електронного зв’язку, а також публічних даних.

Міжнародного  досвіду щодо застосування цифрових технологій для запобігання та протидії корупції при дотриманні законодавства України та рекомендацій міжнародно-правових актів у сфері цифрових технологій.

Застосування Закону України «Про запобігання корупції» у сфері цифрових технологій, а також здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у цій сфері.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

 

VII. Підкомітет з питань антикорупційної політики в економічній сфері та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Іванісов Р.В.

2. Члени підкомітету – Стернійчук В.О., Фріз І.В., Чорний В.І.,
Бурміч А.П., Славицька А.К., Радіна А.О., Мошенець О.В., Юрчишин Я.Р.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу та узагальнення:

Практики застосування органами державної влади і місцевого самоврядування антикорупційного законодавства в економічній сфері. Підготовка на розгляд Комітету відповідних пропозицій і рекомендацій.

Взаємодії з Міністерством внутрішніх справ України (крім Національної поліції України), Міністерством оборони України та Службою Безпеки України  в частині запобігання і протидії корупції в економічній сфері.

Взаємодії з громадськими об’єднаннями щодо виявлення, запобігання і протидії корупції в економічній сфері.

 Світового досвіду боротьби з корупцією в економічній сфері.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.


VIII. Підкомітет з питань протидій корупції у сфері екології та природокористування та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Красов О.І.

2. Члени підкомітету –  Янченко Г.І., Мошенець О.В., Іванісов Р.В., Одарченко А.П.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу та узагальнення:

Практики застосування антикорупційного законодавства при  формуванні засад антикорупційної політики у сфері екології та охорони навколишнього середовища, раціонального використання надр, водних ресурсів, землекористування та землевідведення.

Взаємодії з центральними органами виконавчої влади та моніторинг дотримання антикорупційного законодавства, в частині запобігання і протидії корупції при:

-                 видачі документів дозвільного характеру на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря, на захоронення і перероблення побутових відходів;

-                 декларуванні екологічного податку за викиди в атмосферне повітря суб’єктами господарювання, які не отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря або не перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу та використовують непромислові установки.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.


ІХ. Підкомітет з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин та визначити наступний персональний його склад:

1. Голова підкомітету – Одарченко А.М.

2. Члени підкомітету – Бурміч А.П., Жмеренецький О.С., Іванісов Р.В., Кабаченко В.В., Красов О.І., Стернійчук В.О., Ткаченко О.М., Шинкаренко І.А., Чорний В.І.

3. Віднести до його компетенції питання:

Здійснення аналізу та узагальнення:

Законодавчого забезпечення запобігання та протидії корупції щодо ліцензування певних видів діяльності у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури.

Узагальнення виконання та реалізації органами державної влади та місцевого самоврядування антикорупційних програм, інших заходів у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури.

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.