Тимчасова слідча комісія

Перейти до розділу
12 грудня 15:49

Порядок денний засідання Тимчасової слідчої комісії 17 грудня 2018 року

докладніше
16 листопада 13:31

Протоколи засідань Тимчасової слідчої комісії

докладніше
11 грудня 17:43
7 грудня 2018 року відбулося засідання Підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування докладніше
06 грудня 17:03
6 грудня 2018 року Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Савчук Ю.П. взяв участь у п'ятому засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні докладніше
06 грудня 15:45
11 грудня 2018 року у Комітеті відбудеться засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
06 грудня 15:32
07 грудня 2018 року у Комітеті планується проведення засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
20 листопада 14:18
19 листопада 2018 року відбулася тематична зустріч на тему: «Законодавство України щодо запобігання і протидії корупції: практика застосування в органах місцевого самоврядування, шляхи подальшого вдосконалення» докладніше
19 листопада 12:40
16 листопада 2018 року відбувся круглий стіл підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
15 листопада 15:44
16 листопада 2018 року у Комітеті планується проведення круглого столу підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
13 листопада 10:50
7 листопада відбулося засідання підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
26 серпня 2015, 14:31

Предмети відання підкомітететів

ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ
підкомітетів Комітету

(рішення Комітету від 24.12.2014 р., протокол № 5)

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань антикорупційної політики

Питання:

Здійснення аналізу практики застосування:

·                Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”;

·                Закону України „Про запобігання корупції” - в частині формування та реалізації антикорупційної політики;

·                Моніторинг стану корупції в України, виконання плану дій щодо реалізації державної антикорупційної політики;

·                Організація інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання і протидії корупції, взаємодії з науково-дослідними установами;

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань законодавчого забезпечення запобігання і

протидії корупції

Питання:

Здійснення аналізу практики застосування:

·                Закону України „Про запобігання корупції”;

·                положень Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України в частині відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

·                Співпраця з Міністерством юстиції України щодо роз’яснення положень чинного антикорупційного законодавства;

·                Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів;

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю

спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції

Питання:

Здійснення аналізу практики застосування:

·                Закону України „Про Національне антикорупційне бюро України”;

·                Закону України „Про запобігання корупції” в частині правового статусу та діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції;

·                Моніторинг діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції;

·                Контроль за дотриманням законодавства спеціальними органами у сфері запобігання і протидії корупції;

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері

запобігання і протидії корупції органами державної влади та

місцевого самоврядування

Питання:

·                Контроль за застосуванням органами державної влади і місцевого самоврядування законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

·                Виконання та реалізація антикорупційних програм, інших заходів, спрямованих на запобігання корупції;

·                Взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування в частині стану виконання та реалізації антикорупційних програм;

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері

запобігання і протидії корупції юридичними особами

 

Питання:

·                Правовий статус та діяльність Уповноважених юридичних осіб;

·                Контроль за застосуванням юридичними особами законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

·                Взаємодія з юридичними особами публічного права;

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань міжнародного співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства

Питання:

Виконання:

·                рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО);

·                заходів (рекомендацій) Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку.

Реалізація положень:

·                Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції;

·                Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією;

·                Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією;

Імплементація у вітчизняне антикорупційне законодавство міжнародних вимог та рекомендацій, підготовки та внесення на розгляд Комітету відповідних законопроектів;

Узагальнення світового досвіду боротьби з корупцією;

Міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії корупції, співпраця з міжнародними урядовими інституціями та неурядовими організаціями;

 

ПІДКОМІТЕТ

з питань взаємодії з громадянським суспільством

         

Питання:

·                Дотримання прав і свобод людини і громадянина органами, які протидіють корупції;

·                Взаємодія з громадськими об’єднаннями;

·                Координація співпраці з громадською експертною радою при Комітеті (у разі її створення);

Організація та підготовка спільних заходів (конференцій, круглих столів), які проводяться у Комітеті або за його участю.

 

 

(рішення Комітету від 17.06.2017 р., протокол № 104)

ПІДКОМІТЕТ

з питань запобігання і протидії політичній корупції

Питання:

·                формування реалізації засад антикорупційної політики,  (Антикорупційної стратегії) направленої на запобігання і протидії корупції;

·                моніторингу діяльності органів державної влади в частині їх повноважень у сфері запобігання та протидії політичній корупції;

·                взаємодії з Національним  агентством з питань запобігання корупції в частині стану реалізації політики із запобігання і протидії політичній корупції та контролю за прозорістю фінансування політичних партій;

·                здійснення аналізу практики застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» та Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання і протидії політичній корупції;

·                узагальнення міжнародного досвіду політичного лобізму та моніторинг його стану в Україні на відповідність державній антикорупційній політиці.

 

 

(рішення Комітету від 20.09.2017 р., протокол № 110)

ПІДКОМІТЕТ

з питань запобігання і протидії корупції в сфері екології та охорони навколишнього природного середовища

Питання:

·                формування та реалізації засад антикорупційної політики,  направленої на запобігання і протидії корупції в сфері екології та охорони навколишнього природного середовища;

·                моніторингу діяльності органів державної влади в частині їх повноважень у сфері запобігання та протидії корупції щодо екології та охорони навколишнього природного середовища;

·                взаємодії з Міністерством екології та природних ресурсів України, центральними органами виконавчої влади, діяльності яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство  екології та природних ресурсів України, в частині стану реалізації політики із запобігання та протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища;

·                здійснення аналізу практики застосування Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання і протидії корупції у сфері охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів, а також здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції.