12 жовтня 12:52
Відбулося засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
10 жовтня 11:03
11 жовтня 2018 року у Комітеті планується проведення засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
08 жовтня 16:52
Обговорення інформації щодо кандидатів для кваліфікаційного відбору представника від Верховної Ради України до складу комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів докладніше
05 жовтня 11:07
У Комітеті відбулося спільне засідання підкомітетів на тему: «Систематичне порушення законодавства України державними реєстраторами під час здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно» докладніше
03 жовтня 10:51
У Комітеті планується спільне засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством, підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування та підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції  04 жовтня 2018 року
докладніше
03 жовтня 10:45
Відбулося спільне засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування та підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції докладніше
27 вересня 12:17
Планується проведення спільного засідання Підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством, Підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування та Підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції  02 жовтня 2018 року о 14:30 докладніше
27 вересня 10:07
У Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції відбулась робоча зустріч з делегацією Литовської Республіки докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Докумети Комітету 2013-2015

07 лютого 2014, 14:45

Фінансовий контроль

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (Резолюція 51/59 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 12 грудня 1996 року) — один із перших світових антикорупційних стандартів передбачає, що „Державні посадові особи у відповідності до займаного службового положення і, як це дозволено або вимагається законом і адміністративними положеннями, виконують вимоги про оголошення або повідомлення інформації про особисті активи і зобов’язання, а також, по можливості, відомостей про активи і зобов'язання чоловіка (дружини) і/або утриманців”.

Стаття 12 базового антикорупційного закону — Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” визначає порядок фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а стаття 17 Закону України „Про правила етичної поведінкивідносить питання щорічного декларування цими особами майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру до одного з дванадцяти правил етичної поведінки осіб.

Процедура декларування включає в себе безпосереднє подання щороку — у першому кварталі за місцем роботи (служби) суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення — особами, зазначеними в пункті 1, підпункті „а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; перевірку своєчасності її подання, наявності конфлікту інтересів, логічності та „арифметики”; оприлюднення задекларованих відомостей окремими категоріями декларантів.

Форма декларації є невід’ємною частиною Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, її зразок розміщено на цьому  веб-сайті, веб-сайті газети „Голос України [golos.com.ua] та газеті „Голос України” № 11 (5761) від 22 січня 2014 року.

Ухваленим 14 травня 2013 року Верховною Радою України Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політикиз 1 січня 2014 року зменшено розмір разової витрати (вкладу/внеску) з 150 тис. гривень до 80 тис. гривень, у  разі  здійснення  якої заповнюються відповідні позиції форми декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у деклараціях, які оформлюватимуться за минулий — 2013 рік, зазначаються разові витрати, що дорівнюють або перевищують 150 тис. гривень).

Також розширено перелік відомостей, які зазначаються у позиції 4 (поле „Прізвище, ініціализмінено на поле „Прізвище, ініціали, дата народження”) та позиціях 45–64 (у полях „Усього” та „у тому числі за кордоном” необхідно зазначати повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини). Ці зміни мають бути враховані у бланках декларації, що заповнюватиметься вже цього року.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує виготовляти бланки декларації із шести зброшурованих аркушів.

У першому кварталі наступного за звітним року особи, які не подали декларацію через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають декларацію до 31 грудня цього року.

У разі звільнення з роботи (служби) у:

першому кварталі  подаються декларація за звітний рік та декларація за поточний рік (з 1 січня до дня звільнення);

другому – четвертому кварталах подається декларація за поточний рік.

Декларанти, зазначені у підпункті „а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з урахуванням визначеного пунктом 1 статті 10 цього Закону обмеження, через рік після її припинення подають декларацію за рік, що минув, за місцем попередньої роботи (служби).

Слід зазначити, що стаття 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність декларантів за неподання або несвоєчасне подання декларації, а саме накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється упродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, положення про які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 „Питання запобігання та виявлення корупції” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2826, газета „Урядовий кур’єр” № 180 від 3 жовтня 2013 р.).

Наявність конфлікту інтересів перевіряється цими підрозділами упродовж тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.

Порядок здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій визначається Міністерством доходів і зборів України та Міністерством юстиції України.

ДОКУМЕНТИ:

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб

 

Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції” 

база данихЗаконодавство України”    формат Word   формат PDF    

 

Форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру   

формат PDF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 „Питання запобігання та виявлення корупції”

 

Рішення Комітету Верховної Ради Україниз питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

від 19 червня 2013 року

від 14 січня 2014 року