15 листопада 2017, 16:35

15 листопада 2017 року відбулося засідання підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції із порядком денним висвітленим на сайті Комітету від 14 листопада поточного року

15 листопада 2017 року відбулося засідання підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції із порядком денним висвітленим на сайті Комітету від 14 листопада поточного року

За результатами заслуховування та обговорення питань порядку денного народні депутати України – члени Підкомітету вирішили звернутися до правоохоронних органів щодо:

- системної ситуації з ознаками корупції, злочинної бездіяльності та прямого порушення норм Закону України «Про культуру» Міністерством культури України при проведенні конкурсних доборів на посади керівників державних та комунальних закладів культури, а також блокування та втручання в діяльність конкурсних комісій з проведення конкурсних доборів, зокрема, такі порушення відбулися при конкурсних доборах на посади генеральних директорів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного архітектурного-історичного заповідника «Чернігів стародавній», Національного заповідника «Глухів», Державного архітектурно-історичного заповідника «Стара Умань» ті інших.

- втручання, перешкоджання, тиску, блокування та зриву роботи конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та призначення всупереч Закону України «Про культуру» в.о. генерального директора Рудника О.В. з вимогою відновити діяльність та забезпечити роботу Комісії з Конкурсного добору та відповідно до Закону закінчити проведення Конкурсу з обранням переможця із кандидатів, які подали документи для участі у Конкурсі.

Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та Міністерства культури України щодо невідповідності та протиріччя Закону Україну «Про культури» та «Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду державного закладу культури, що належать до сфери управляння Міністерства культури України», затвердженого наказом Мінкультури від 31.05.2016 року № 380, з вимогою скасувати реєстрацію даного Положення та вилучити норми, які суперечать чинному законодавству та Закону України «Про культуру» та містять ознаки корупції, а також розробку нового Положення у відповідності до Закону.

Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України щодо невиконання Мінкультури розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 № 803-р, про «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади» визначено заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, серед яких Урядом доручено Міністерству культури України здійснити аналіз та виявлення недоліків (з подальшим виправленням) проведення конкурсних процедур з обрання керівників закладів, що належать до сфери управління Мінкультури.

Також  народні депутати України - члени підкомітету дійшли згоди про направлення звернення до Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції та за результатами отриманих відповідей, проведеного аналізу, ініціювати наступне засідання Підкомітету та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, із запрошенням для з’ясування наведених фактів усіх вищезазначених осіб, а також громадськості, представників ЗМІ та представників Національної академії правових наук України, тощо.